Starostlivosť o šperky

Všeobecné pravidlá 

Nový šperk je krásny, ligotavý, bez škrabancov a deformácií. Aby bol takýto aj po mesiacoch a rokoch používania, vyžaduje si správnu starostlivosť. Je to jednoduché, stačí dodržiavať niekoľko základných rád. Niektoré kroky starostlivosti sú pre všetky šperky rovnaké:

 • Na čistenie šperkov používajte len prostriedky na to určené. Existuje veľký výber špeciálnych handričiek, roztokov alebo krémov vyrobených práve na čistenie šperkov.
 • Šperky nenoste pri výkone ťažkých a hrubých prác, v prašnom prostredí a v prostredí s výparmi.
 • Šperky jednoznačne chráňte pred stykom s vodou! Nekúpte sa s nimi, nesprchujte, nakoľko je tu  možnosť vypadnutia menších kamienkov.
 • Chráňte ich pred nárazmi, kontaktom s tvrdými predmetmi, chemickými látkami, kozmetikou a agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
 • Platí zásada: Najprv použiť parfém a až potom si dať šperk. Lak na vlasy, parfémy či ľudský pot sú pre šperky nepriatelia.
 • Vyhnite sa vode, ak sú kamene na Vašich šperkoch lepené. Opatrne zaobchádzajte so šperkami so vsadenými alebo vlepenými kameňmi, aby ste predišli ich strate. Vypadnutie a strata kameňov a iných lepených súčastí nie je predmetom reklamácie.
 • Reklamovateľné nie je mechanické poškodenie (odretie, odlomenie súčastí, poškrabanie a pod.) a poškodenie alebo opotrebovanie v dôsledku nedodržanej starostlivosti.
 • Reklamovať nie je možné tovarové a funkčné zmeny vlastností tovaru spôsobených prirodzeným opotrebovaním.

 

WESTSIDE_SITE FACEBOOK COVER

 

Tiež dôležité: Skladovanie šperkov

 • Vaše šperky by ste mali skladovať v bavlnenej handričke, malom vrecúšku na šperky alebo v šperkovnici.
 • Držte ich ďalej od vlhkých miestností, ako sú kúpeľne, pretože môžu skôr sčernieť.
 • Aby ste zabránili vlhkosti a škodlivinám z okolitého vzduchu, môžete k šperkom vložiť kúsok kriedy.

 


Follow & Subscribe

facebook_hanzi    insta_hanzi    youtube_hanzi    google-plus-logo-1273