Kontakt

Prevádzkovateľ:

Life is Good s.r.o.

Meteorová 1 (sídlo nie je prevádzka, ani výdajné miesto)

040 12  Košice

IČO: 48310379

IČ DPH: SK2120132894

Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.37900/V

Telefonícky kontakt: 0918 701 752

Emailový kontakt: info@hanzi.sk

Otváracie hodiny: Každý pracovný deň od 10:00 - 16:30 hod.

Číslo účtu: Tatra Banka - IBAN: SK06 1100 000000 2943010078

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/7290705
email: ke@soi.sk

 


Follow & Subscribe

facebook_hanzi    insta_hanzi    youtube_hanzi    google-plus-logo-1273